P-ciała przeciw gliadynie Ig A

Nazwa badania P-ciała przeciw gliadynie Ig A
Kod 3231
Marcel AGLI-A