DOKUMENTY DO POBRANIA

25.04.2014

Upoważnienie do odbioru wyniku badania

W razie zaistnienia konieczności odebrania wyniku badania przez osobę trzecią, prosimy o pobranie formularza oraz wypełnienie go i okazanie podczas odbioru wyniku.

POBIERZ TUTAJ ---> PDF